image2 image3 image1

Politikon.cz - deník nejen o politice
Martin Stín, 44+13 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Čtvrtek, 18 Prosinec 2014 08:59

Obsah sporů o návrh zákona o státním zastupitelství je košatější, než se mi jevilo ještě před týdnem v článku Tahanice o zákon (http://www.politikon.cz/index.php/sloupek-politikonu/9/5042-martin-stin-tahanice-o-zakon). Do větší šířky je rozvinuli protikorupční aktivisté ze spolků Vraťte nám stát a Veřejnost proti korupci, kteří vyzvali předsedu vlády, aby projednávání zákona zastavil (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/295151-iniciativy-zadaji-sobotku-aby-smetl-zakon-o-statnim-zastupitelstvi/). Do jejich čela se postavila bývalá první náměstkyně ministryně spravedlnosti „Hana z Arku“ Marvanová, která asi dosud nestrávila rozčarování z poznání, že ministryně spravedlnosti Helena Válková se nepodřídí jejímu vedení. Po tažení proti jmenování Jana Sváčka místopředsedou Vrchního soudu v Praze (jímž si vyřizovala osobní účty) našla v boji proti ministerskému návrhu zákona další prostor k projevům nevole vůči bývalé neposlušné nadřízené. Mimochodem, návrh zákona se mi také nelíbí, ale jeho příprava byla dost dlouho v rukou 1.náměstkyně, která jej mohla samozřejmě postavit podle svých představ, kdyby …  Další rozruch navodil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který vyvolal velký zájem médií vydáním souboru čtyřiceti čtyř připomínek (http://www.ceska-justice.cz/2014/12/nejvyssi-statni-zastupce-ve-44-bodech-odmitl-zakon-o-statnim-zastupitelstvi/).

Celý článek...
 
 
Martin Stín, Tahanice o zákon PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 10 Prosinec 2014 22:55

Ministryně spravedlnosti Helena Válková má do konce roku předložit vládě k projednání předlohu nového zákona o státním zastupitelství, jehož přijetí je jedním ze závazků, zakotvených v koaliční dohodě.

Včasné splnění závazku je ohroženo následky neočekávané diskuse, rozpoutané na semináři, uspořádaném v Poslanecké sněmovně dne 3. prosince 2014, shodou okolností v době mediální kampaně proti ministerskému návrhu zákona. Na semináři se na něj snesla sprška výhrad zejména z úst nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Ohlasem na dění na semináři bylo ustavení koaliční komise, která má návrh prověřit a případně usměrnit jeho dopracování.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Souboj exprokurátorů PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Čtvrtek, 04 Prosinec 2014 21:48

Dne 15. května 2014 vyšel na Politikonu, webu spolku Šalamoun  a některých dalších serverech komentář k ukončení prvostupňové části trestního řízení soudního proti obžalovaným Martinu Bartákovi a Michaelu Smržovi, nazvaný Souboj prokurátorů (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014051501). Uzavíral řadu článků, jež toto trestní řízení doprovázely od jeho počátku v r.2010. Název odrážel skutečnost, že se v řízení utkali dva bývalí členové KSČ a prokurátoři: žalobce Dušan Táborský, státní zástupce Krajského státního zastupitelství v  Ostravě, a proti němu advokát Josef  Monsport jako společný obhájce obžalovaných. Hodnocení výkonu duelantů bylo v souladu se skutečností, že  v průběhu řízení spolek Šalamoun napadl žalobce podnětem ke kárnému řízení, protože v neprospěch obžalovaného Martina Bartáka nestydatě lhal (podnět byl neúspěšný, protože nejen v tomto případě žalobci podle jejich nadřízených nelžou, i když lžou).

Aktualizováno Pátek, 05 Prosinec 2014 09:59
Celý článek...
 
   
Martin Stín, Soudnost nad podlostí PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 03 Prosinec 2014 22:54

Skončily dlouhé tahanice o to, zda bývalý dlouholetý předseda Městského soudu v Praze Jan Sváček, nyní soudce Vrchního soudu v Praze, smí být jmenován do nedůležité funkce místopředsedy téhož soudu, když s velkým náskokem uspěl ve výběrovém řízení, provedeném podle směrnice ministryně spravedlnosti. Jan Sváček nakonec moudře usoudil, že mu funkce nestojí za dehonestační kampaň, která proti němu s přestávkami probíhá od doby, kdy jej Václav Klaus poprvé navrhl  do funkce ústavního soudce, a oživne vždy, když se stane cokoli, z čeho by mohl mít sebemenší prospěch, tedy nyní v souvislosti s jeho možným jmenováním místopředsedou Vrchního soudu v Praze. Jeho zrání k moudrému rozhodnutí jistě nebylo snadné, protože po celou dlouhou profesní kariéru byl zvyklý na projevy uznání  od významných činitelů justice i moci výkonné, Vystřídala je nelítostná mediální štvanice, vyvolaná několika jedinci, kteří využili náhodně nabytého společenského postavení k možnost vyřídit si s ním osobní účty.  Z hlediska práva je Jan Sváček bezúhonným občanem a soudcem: nebyl nikdy trestán a nečelil kárnému řízení jako soudce nebo jako předseda soudu. Kdyby měli jeho pronásledovatelé prokázat před soudem pravdivost svých obvinění proti němu, popř. společenskou škodlivost jednání, jež mu vyčítají, většinou by neuspěli. Takové riziko ovšem žádný z nich dobrovolně nepodstoupí

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Švejkolandské legislativní hrátky PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Sobota, 29 Listopad 2014 21:47

Chaos v právních předpisech, vyvolaný častými novelizacemi, rekodifikacemi a zahušťování soustavy zákonů stále dalšími a dalšími  normami je neslučitelný se stabilitou právního prostředí, která patří k základním podmínkám slušných poměrů ve státě.  Nemůžeme mít proto radost z toho, že v českém Švejkolandu jsou právní normy ve stálém pohybu: stále se něco novelizuje, mění se právní koncepce a vznikají nové zákony, bez nichž jsme až dosud žili bez újmy na zdraví.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Propuštěný „doživoťák“ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 26 Listopad 2014 23:02

Bez ohlasu od novinářů a veřejnosti proběhla televizním zpravodajstvím zpráva, že se po   39 letech věznění vrátil na svobodu vězeň, odsouzený na doživotí, neboť se zjistilo, že byl odsouzen na základě křivého svědectví, vynuceného policií. Stalo se  v U.S.A., které postupně přiznaly desítky justičních omylů při ukládání vysokých trestů včetně trestu smrti. V některých případech odsouzené zpráva na tomto světě nezastihla, protože byli  popraveni.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Jak probíhá monstrproces – díl VI PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Čtvrtek, 20 Listopad 2014 22:29

Trestním řízením u Krajského soudu v Brně, veřejnosti známým jako proces s Alenou Vitáskovou, ač se jí z větší části vůbec netýká, se soustavně zabývám od jeho začátku. V článku „ Jak se dělá monstrproces“, původně vyžádaném, ale nevydaném Lidovými novinami (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014053001), jsem se pokusil shrnout základní poznatky, nutné pro orientaci v něm. Navázal jsem pak dalšími články, jež jsou dosažitelné na internetových stránkách spolku Šalamoun, Politikonu a leckde jinde, v nichž jsem komentoval vývoj kauzy na základě poznatků, získaných v soudní síni.

(http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014060502; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014061301;

http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014061901; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014090501; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014091901; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014100701)

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Státní škodiči PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 19 Listopad 2014 22:56

Nepochybuji o potřebnosti státního zastupitelství a poznal jsem řadu státních zástupců, kteří jsou skvělými právníky, své práci se věnují s nasazením všech sil a šetří práva stran řízení. Jsou ale jiní, kteří by si způsobem výkonu pravomoci zasloužili označení „státní škodič“. Škodí nejen stranám řízení, ale podrýváním důvěry ke státnímu zastupitelství poškozují i stát, jehož zájmy mají chránit. Příkladů proto toto tvrzení lze najít dost.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Strach obchází státní zastupitelství PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 16 Listopad 2014 17:10

V r. 2007 zasáhlo Nejvyšší státní zastupitelství do živé kauzy tehdejšího místopředsedy vlády Jiřího Čunka jejím odebráním „chybujícímu“ přerovskému dozorovému státnímu zástupci Radimu Obstovi a předáním „správnému“ jihlavskému Arifu Salichovovi, který splnil očekávání zastavením Čunkova trestního stíhání. Zákrok vyvolal nelibost mezi státními zástupci, novináři, částí politiků, veřejností. Vypukla „válka žalobců“, na jejímž pozadí se do společenského povědomí dostalo přesvědčení o nutnosti reformovat státní zastupitelství, nahradit nejvyšší státní zástupkyní Renatu Veseckou nějakým „spasitelem“, vydat nový zákon o státním zastupitelství. Zrodila se také mantra o potřebě posílení nezávislosti státního zastupitelství, jejíž uživatelé si obsah pojmu vykládají různě. Většina ji pouze bezmyšlenkovitě papouškuje, aniž by se o její smysl starala.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Odskočil si pro cigarety, vrátil se za 21 měsíců PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 12 Listopad 2014 23:03

Mladý Gruzín R.A., který měl za dva dny složením slibu nabýt české státní občanství, si před odchodem do zaměstnání odskočil do trafiky pro cigarety. Doprovázela ho matka se psem. Sotva vyšli z domu, zastavilo u nich  vozidlo motorizované policejní hlídky. Policisté požádali R.A. o osobní doklady. Protože je neměl u sebe a policisté nepřijali nabídku matky, že pro ně zaběhne, nezbylo mu, než vyhovět výzvě, aby s nimi odjel na služebnu za účelem prověření totožnosti. Protože švejkolandská policie neuznává presumpci neviny, cestu podstoupil v poutech.

 

Aktualizováno Neděle, 16 Listopad 2014 17:17
Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Bulvár jako bojiště PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Úterý, 11 Listopad 2014 15:59

Pondělní Lidové noviny působily dojmem bojiště, na němž se válčí – ale proti komu či za co vlastně? Za odvolání ministryně Heleny Válkové, která podle jejích odpůrců zplodila naprosto nepoužitelnou předlohu nového zákona o státním zastupitelství ? K zneuctění nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který měl podle šetření Národního bezpečnostního úřadu v r. 2001 vykonávat funkci státního zástupce v rozporu se zákonem (http://www.lidovky.cz/kolem-nejvyssiho-zalobce-pavla-zemana-se-objevily-diskreditacni-materialy-1uh-/zpravy-domov.aspx?c=A141109_214740_ln_domov_sm) a zpochybňující tajná dokumentace se dostala do rukou bulváru právě v této kritické době? Nebo jde skutečně o přetahování o moc nad státním zastupitelstvím mezi ministryní a Pavlem Zemanem či o projev zhrzenosti předkladatelů „státnězástupcovské“ předlohy zákona, jejichž dlouholetá zkušenost a dvouleté intelektuální úsilí při tvorbě zákona má být zmařeno ? Či jde o skrytý boj bývalých komunistických prokurátorů o udržení pozic vedoucích státních zástupců, z nichž by v případě přijetí koncepce paní ministryně Heleny Válkové byli během několika málo let konečně vytlačeni ? Mají na Zemanovy názory v této věci vliv  „staří osvědčení soudruzi prokurátoři“ („staří ještěři“ dle terminologie Marie Benešové) , jimiž se ve svém úřadě obklopil?  A co když jde o chytrý tah, jímž mají být skrytě přinuceni k resignaci Pavel Zeman a Lenka Bradáčová jako jedni z  posledních činitelů státní moci, spojených se skvadrou Petra Nečase  ? (bude chtít Pavel Zeman pokračovat, utrpí-li porážku, a bude chtít Lenka Bradáčová zůstat v čele „vykastrovaného“ vrchního státního zastupitelství?)

 

Aktualizováno Úterý, 11 Listopad 2014 16:03
Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, S věřitelem do vězení PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Sobota, 08 Listopad 2014 20:08

V posledních dnech se pozornost médií stále častěji obrací k problematice nového zákona o státním zastupitelství. Bezprostředním podnětem je předložení předlohy ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou  k projednání poslaneckému klubu hnutí ANO. Podobně jako v případě energetického zákona, také zde dochází k zásadním rozporům mezi resortním ministerstvem a vedením úřadu, který se má spolu s celou soustavou státního zastupitelství novým zákonem řídit. Koncepce ministerstva spravedlnosti se podstatně liší od návrhu z dílny státního zastupitelství, který již dříve prošel vládou do Poslanecké  sněmovny, odkud jej stáhla exministryně spravedlnosti Marie Benešová. Je navíc v rozporu s původním vládním záměrem zákona. Ke střetu obou představ dojde na semináři, který na popud spolku Šalamoun pořádá 14. listopadu Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny.

 

Aktualizováno Pondělí, 10 Listopad 2014 16:36
Celý článek...
 
   
Martin Stín, Tři slova PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 05 Listopad 2014 23:00

Ludvík Vaculík se svým manifestem 2.000 slov může blednout závistí. Miloši Zemanovi stačila pouhá tři sprostá slova, aby ovládl mediální prostor. Většina ostatních společensky naléhavých námětů zmizela z internetové komunikace. Valí se na něj kritika ze všech stran, ale i takový Jan Hnízdil je v přístupu k jeho úletu uměřený. Když Václav Klaus odkládal podpis Lisabonské smlouvy, proskočily zprávy o spiknutí, jehož cílem měl být odsun prezidenta do psychiatrické léčebny. Zdá se, že Miloši Zemanovi nic takového nehrozí, i když jeho náhlý příklon k mluvě tvrdého jádra jeho voličů by takové úvahy mohl vyprovokovat. Výzvy k resignaci jsou bezzubé, mohou ho nechat v klidu. Ví to, proto se nehodlá voličům omluvit za znevážení majestátu.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Vojenský soud, to je samec… PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pondělí, 03 Listopad 2014 17:25

Citované verše z „Křestu svatého Vladimíra“ Karla Havlíčka Borovského (http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-havlicek-borovsky/krest-svateho-vladimira-3.html) si často vybavuji, když se stanu svědkem jednání bývalých vojenských soudců a prokurátorů, vesměs bývalých členů KSČ, působících v beránčím převleku taláru soudce  rádoby demokratického právního státu. Bylo tomu tak i v úterý 29. října 2014, kdy senát Vrchního soudu v Olomouci pod předsednictvím bývalého vojenského prokurátora a člena KSČ Václava Čapky, doplněného dvěma přísedícími, z nichž jeden byl vojenským soudcem a rovněž členem KSČ,  pravomocným rozsudkem rozprášil statutární orgány malé, leč úspěšné a poctivě podnikající rodinné akciové společnosti tím, že předsedu jejího představenstva V.Š. poslal do vězení na pět let, předsedkyni dozorčí rady A.V. na čtyři a půl roku a řadového akcionáře Z.V. na čtyři. Neuložil jim povinnost náhrady škody. Dva posledně zmiňovaní odsouzení jsou sourozenci, takže kromě firmy je postižena i rodina.

Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Novinky-nenovinky PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Sobota, 01 Listopad 2014 00:38

Internetový deník Novinky svým názvem navozuje dojem, že přináší nejčerstvější zprávy, a většinou tomu tak je. Bůh suď proč v rozporu s redakčními zvyklostmi zde vyšel 31. října 2014 článek Radima Vaculíka „Svědčila o údajné korupci expolicisty, teď je sama odsouzena za podvody“ (http://www.novinky.cz/krimi/352127-svedcila-o-udajne-korupci-expolicisty-ted-je-sama-odsouzena-za-podvody.html) o nepříliš významném procesu s recidivní podvodnicí Hanou Šlesingerovou, který skončil pravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro  Prahu 1 již 7. října 2014. Ale budiž, je věcí redakce, co a kdy se rozhodne zveřejnit, nicméně když už zde vyjde zpráva nepříliš aktuální, měla by aspoň být přesná a pravdivá. Článek ale obsahuje několik podstatných nesmyslů.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Trestní řízení a bulvár PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 29 Říjen 2014 23:12

Trestní řízení bývá pro bulvár vděčným zdrojem  námětů a lovištěm senzací.  Některé kauzy nebo trestněprávní problémy se stávají hračkou, na jejímž využití se jednotně přiživují tituly rozdílných vlastníků a názorového zabarvení. Čím více se podaří téma „rozmazat“, čím více senzačnosti se mu podaří dodat, tím větší je zájem čtenářů či diváků, tím lépe jim lze vnucovat „jedině správný“ pohled na svět.

Celý článek...
 
   
Jaromír Vašek, Tady Česká televize, Jerevan PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jaromír Vašek   
Úterý, 28 Říjen 2014 00:54

V hlavních večerních zprávách dne 25.10.2014 odvysílala Česká televize příspěvek, ve kterém sdělila divákům, že „resort spravedlnosti připravuje tým, který bude rozplétat zmanipulované konkursy a insolvenční řízení. Spolupracovat hodlá s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Odpovídá na množící se stížnosti poškozených. Někteří žádají, aby je stát odškodnil desítkami milionů“.

Na příspěvku by nebylo nic tak zvláštního, kdyby jako jeden z případů oněch „poškozených“ neuvedla Česká televize případ jistého „česko-norského podnikatele Edvarda Stolby. Jeho „případ“ ČT předvedla v kompilaci vlastních reportáží z let 2008 a 2012. Ty natočili tzv. „Reportéři ČT“ Havlík, Fiala a Hynek.

 

Aktualizováno Úterý, 28 Říjen 2014 00:59
Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, K Otázkám Vymývače mozků (OVM, ČT 24) z 26.10.2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pondělí, 27 Říjen 2014 16:57

Chce-li si někdo přečíst na internetu informaci o obsahu padesátiminutového rozhovoru s předsedou Ústavního soudu ČR Pavlem Rychetským v Otázkách Vymývače mozků ze dne 26. října 2014, dostane se k objektivním informacím bez potíží. Jejich základ pochází převážně z dílny ČTK ( http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rychetsky-v-ct-rozhodnuti-o-sluzebnim-zakone-asi-nepadne-letos/1139833; http://zpravy.idnes.cz/sluzebni-zakon-a-ustavni-soud-dk3-/domaci.aspx?c=A141026_130420_domaci_cen; http://www.novinky.cz/domaci/244261-vetsinu-korupcnich-kauz-ani-nedostaneme-na-stul-rika-soudce-svacek.html).

 

Aktualizováno Pondělí, 27 Říjen 2014 21:34
Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Bezmocní v rukou moci soudní PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 26 Říjen 2014 02:09

Okolnosti mě nutí, abych se znova zabýval podivnostmi v činnosti Okresního soudu ve Znojmě v souvislosti s odsouzením dvou pachatelů za jeden trestný čin. Psal jsem o nich již několikrát (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2014031601;

http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013112103),

ale příběh stále nekončí a okruh jednání, jež jako laik považuji za podivná, se opět rozšířil.

 

Aktualizováno Neděle, 26 Říjen 2014 09:50
Celý článek...
 
   
Zdeněk Jemelík, Senátoři a štvanice na Jana Sváčka PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Sobota, 25 Říjen 2014 14:24

Štvanice na bývalého dlouholetého předsedu Městského soudu v Praze a nyní soudce Vrchního soudu v Praze Jana Sváčka pokračuje vystoupením senátorů Libora Michálka, Aleny Dernerové a Jana Horníka společně s tzv. „protikorupčními iniciativami“ Vraťte nám stát!, Nadační fond proti korupci a Veřejnost proti korupci (http://vrattenamstat.cz/?p=636;http://vrattenamstat.cz/?p=634; http://vrattenamstat.cz/?p=632), kteří se dožadují, aby ministryně spravedlnosti Helena Válková nedbala zákona a výsledku výběrového řízení a Jana Sváčka nejmenovala místopředsedou Vrchního soudu v Praze. Současně podněcují Soudcovskou unii k faktické změně dosavadního postoje.

Celý článek...
 
   
Martin Stín, Janoušek a Soghojan PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Martin Stín   
Středa, 22 Říjen 2014 21:52

V pondělí 20. října 2014 zazněla ve zpravodajství České televize zpráva, že se odkládá nástup trestu Romana Janouška, později upřesněná údajem o průtazích ve vypracování písemného vyhotovení rozsudku příslušnou předsedkyní senátu Vrchního soudu v Praze. Jak rychle se zpráva vynořila, tak rychle opět bez vysvětlení zmizela.

Pravda je pouze tolik, že soudkyně Jaroslava Maternová nezvládla údajně pro nával jiné práce vydání rozsudku v základní lhůtě, takže musela požádat předsedu soudu o její prodloužení. Není to nic mimořádného, stává se to i v jiných případech. Nebyl žádný zvláštní důvod, proč by Česká televize měla informovat veřejnost o zpoždění právě v kauze Romana Janouška, navíc způsobem, který zpočátku budil dojem, že soud skutečně rozhodl o odkladu nástupu odsouzeného do výkonu trestu. Někdo ale asi považoval rozvíření zájmu za důležité, redakce zpravodajství si zprávu dostatečně neprověřila, nevyhodnotila ji jako bezvýznamnou a vyvolala krátkodobý planý poplach.

Celý článek...
 
   


Strana 1 z 20