image2 image3 image1

Publicistika
Zdeněk Jemelík, Bez kádrů a bez paměti PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelik   
Úterý, 04 Únor 2014 21:19

Nepřeji ĆSSD nic zlého, nicméně při sledování jejích personálních opatření se upevňuji v dojmu, že se pomalu ale jistě sune s malým zpožděním za ODS do propadliště dějin. Je zřejmé, že trpí personální vyprázdněností, takže při obsazování různých funkcí vytahuje jako králíky z klobouku lidi sporných kvalit. Mají-li dobré kamarády nebo aspoň  kamarády kamarádů vlivných činitelů, dostávají se nahoru bez ohledu na různé varovné hlasy (viz vzestup lokálních pražských politiků do náměstkovských křesel).  Když někoho strana moc chce prosadit, uchýlí se i k obcházení vlastních stanov: to je případ Marie Benešové, která musela z ČSSD vystoupit,  aby se mohla drát do Poslanecké  sněmovny na její kandidátce.

 

Aktualizováno Úterý, 04 Únor 2014 23:32
Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, Sbohem, paní ministryně – vítejte paní ministryně PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Sobota, 01 Únor 2014 22:54

Když 30. ledna 2014 spadly do mé datové schránky dva vzkazy odstupující ministryně nespravedlnosti Marie Benešové, datované dnem 29. ledna 2014, připomnělo mi to známý úkaz růstu nehtů na rukou nebožtíka:  ministryně už ministryní nebyla, ale její životní projevy ještě doznívaly.

Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, Soudní tečka za zneužitím soudu PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 26 Leden 2014 12:25

On-line vedený soudní proces u Obvodního soudu pro Prahu 5 proti Vítu Bártovi byl vyústěním jidášství intrikánů zevnitř strany Věci veřejné, patrně spolupracujících s vnějšími nepřáteli. Účelem řízení byla politická likvidace Víta Bárty i Věcí veřejných. Napáchané škody jsou nedozírné.

 

Aktualizováno Neděle, 26 Leden 2014 12:35
Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, Ministerská kachna PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Středa, 22 Leden 2014 01:16

Marie Benešová, ministryně nespravedlnosti v demisi, vládla po celou dobu svého mandátu takřka neviditelně. Působilo to dojmem, že si uvědomuje přechodnost působnosti vlády a chce ministerstvo pouze udržovat v chodu, nepouštět se do velkých změn.

Mírné vzrušení vyvolalo pouze její rozhodnutí stáhnout z Poslanecké sněmovny návrh nového zákona o státním zastupitelství. V prvé chvíli to vysvětlila obavami, že poslanci by v chaotické situaci konce volebního období neměli klid na řádné projednání návrhu. Později se zmínila o úmyslu zákon přepracovat. Ani to nebyl důvod k neklidu, protože na zákonu pracoval dále také nejvyšší státní zástupce.

Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, O čem se bude v justici mluvit po Otázkách Václava Moravce z 19.1.2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pondělí, 20 Leden 2014 01:09

Vše souvisí se vším. Příslušnou část Otázek Václava Moravce ze dne 19.ledna 2014, vyhrazenou dění v resortu spravedlnosti,  jsem sledoval nejen s vědomím možných změn v resortu spravedlnosti, souvisejících se střídáním vlád a ministryň, ale i pod zorným úhlem zprávy o neúspěchu Jiřího Pospíšila na kongresu ODS.

Ještě nedávno sebejistý bezbřehý populista naznačoval, že by se mohl stát zachráncem strany nebo aspoň k jejímu zotavení vydatně přispět z významného postavení v celostátním vedení. Ale po několika hodinách jednání kongresu ODS spadl na úroveň pouhého regionálního vůdce a zasedání opustil. Zajímavosti jeho pádu dodává skutečnost, že Jiří Pospíšil byl nejen nepřehlédnutelnou osobností předvčerejší a včerejší ODS, ale také nejdéle sloužícím polistopadovým ministrem spravedlnosti. V resortu i přímo uvnitř úřadu za sebou zanechal stopu, která  není zdaleka jednoznačná. I když časový úsek mezi dnem jeho nenadálého odvolání  a dneškem vyplnili svou činností dva jeho nástupci s krátkými mandáty, je tu a tam stále ještě viditelná. Je proto na místě otázka, co z ní odolá nadcházejícím změnám.

Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, Pronásledovatelka „justiční mafie“ podpořila Pavla Tykače PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 12 Leden 2014 02:51

Exprokurátorka Marie Benešová, ministryně nespravedlnosti v demisi, vykonávající až dosud svůj úřad téměř neviditelně, před vypršenim mandátu vyvolala rozruch tím, že vydala dvě stížnosti pro porušení zákona, týkající se trestního stíhání  miliardáře Pavla Tykače kvůli jeho údajné účasti na vytunelování CS Fondů.

 

Aktualizováno Pondělí, 20 Leden 2014 01:17
Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, K Otázkám Vymývače mozků (OVM, ČT 24)z 5.1.2014 PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 05 Leden 2014 19:50

Až dosud jsem se pouštěl do komentování Otázek Vymývače mozků (pardon, Otázek Václava Moravce), protože mě dílem pobuřoval nepoměr mezi sebevědomím moderátora, přecházejícím místy až do nadutosti, a jeho povrchní, neúplnou znalostí probírané problematiky, dílem proto, že pořad ve výsledku podával veřejnosti účelově zkreslený obraz skutečnosti.

Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, Neslitovný prezident PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pátek, 27 Prosinec 2013 03:30

Páně prezidentovo vánoční poselství se dobře poslouchalo. Na jeho celkovém ladění byla patrná snaha o vánoční pohodovost. Řečnický výkon působil jasnou utříděností myšlenek, plynulostí projevu a jazykovou čistotou příjemně. Nevnímal jsem jej jako narušení sváteční nálady Vánoc. Navázání na tradici, založenou T.G. Masarykem, a rozhodnutí nejít ve stopách Klementa Gottwalda, je dobrý důvod pro to, aby hlava státu oslovila občany právě v této době.

Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, K Otázkám Vymývače mozků (OVM, ČT 24)z 22.12.2013 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Středa, 25 Prosinec 2013 01:30

Ta část Otázek Vymývače mozků z 22. prosince 2013, která náplní zasahovala do zájmové sféry spolku Šalamoun, tedy vystoupení ředitelů celostátních útvarů PČR Milana Komárka (Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV) a Roberta Šlachty (Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV), byla nezajímavá, téměř nudná. Její ráz ozřejmím variací na téma bonmotu Roberta Šlachty o lidech s IQ automatické pračky: komentátor se usilovně snažil prokázat svůj nárok na tuto klasifikaci marnými pokusy o vyprovokování policistů k poskytnutí informací, o nichž určitě věděl, že je vydat nesmí (pokud to nevěděl, na tak vysokou třídu IQ by nárok neměl) a zdánlivě zasvěceným mudrováním o dávno odloženém záměru na zřízení Národního bezpečnostního úřadu. Policisté se převážně omezili na vysvětlování, že se o stavu vyšetřování rozpracovaných případů a záměrech do budoucna nemohou vyjadřovat. Veřejnost se v žádném případě nedověděla nic, bez čeho by se neobešla. V někom možná vznikl dojem, že Václav Moravec rozumí všemu včetně vnitřních poměrů v Policii ČR a trestního řízení.

Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, Soudci sobě VIII-Jak soudci soudili soudce PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Čtvrtek, 19 Prosinec 2013 13:18

Píši tento článek v předvánočním čase, kdy si uvědomuji více než jindy, že trest odnětí svobody dopadá nejen na odsouzené, ale také na jejich nevinné blízké. Rodiny mnoha z nich ztrácejí zdroj příjmů, což se o Vánocích pociťuje tíživěji než jindy. Nejvíce citově strádají děti, které se provinily jen tím, že se narodily rodičům, jež si nevybraly. Trpí zvláště ty nejmenší, jež se s nepříjemnou situací neumí vyrovnat. Prožitky z tohoto vývojového období jsou nesmírně významné pro utváření jejich osobnosti a budou je skrytě či zprostředkovaně pronásledovat celý život.

Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, K Otázkám Vymývače mozků (OVM, ČT 24)z 15.12.2013 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 15 Prosinec 2013 20:17

Veřejnoprávní televize věnuje policejněprezidentskému schizmatu neutuchající pozornost, přičemž dává jednoznačně najevo, že neschvaluje rozhodnutí ministra vnitra Martina Peciny o vrácení Petra Lessyho do řad příslušníků policejního sboru a na tabulkové místo policejního prezidenta. Václav Moravec zasvětil vymývání mozků veřejnosti k tomuto námětu již třetí vydání svých Otázek (obě předchozí jsem rovněž komentoval: http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013120201; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013120801). Je to nápadný nepoměr proti malé pozornosti, kterou před rokem a půl věnoval Kubiceho puči ve vedení Policie ČR. V Otázkách dne 19. srpna 2012 si ministr Jan Kubice postěžoval, že se nesnáší s policejním prezidentem, a jediným ohlasem na následné vypuzení Petra Lessyho z policejního sboru ze dne 29.srpna 2012 bylo představení nového policejního prezidenta Martina Červíčka již v Otázkách dne 2.září 2012. Petr Lessy se v kritických dnech svého profesního i osobního života v Otázkách neobjevil a svou pověst zde neobhajoval. Naproti tomu Martin Červíček dostal příležitost bezprostředně po rozhodnutí ministra Martina Peciny zahájit přezkum platnosti jeho jmenování.  ČT 24 mu tím poskytla odškodnění za nemožnost splnit si ještě před koncem roku touhu po veřejném vystoupení, které chtěl uskutečnit před bezpečnostním výborem Poslanecké sněmovny.

 

Aktualizováno Neděle, 15 Prosinec 2013 20:31
Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, Božská Daniela PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pátek, 13 Prosinec 2013 15:24

Od „vyhnání z ráje“ (Události, komentáře ČT 24) Daniely Drtinové do pořadu „Interview Daniely Drtinové“ v čase s menší sledovaností sleduji výkony šarmantní komentátorky zřídka, hlavně proto, že mě její hosté většinou nezajímají. Nicméně její rozhovor s Martinem Pecinou dne 12.prosince 2013 mě k obrazovce přilákal.

Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, ČT jako opoziční síla PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Úterý, 10 Prosinec 2013 02:26

V komentářích k Otázkám Vymývače mozků (pardon, Otázkám Václava Moravce) z 1. a 8. prosince 2013 (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013120201; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013120801) a v článku „O bludech v povědomí veřejnosti“ (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013120501) jsem projevil nevoli nad aktivistickým chováním ČT 24 v postojích k policejněprezidentskému schizmatu, zaměřenému na ovlivnění veřejného mínění v neprospěch rozhodnutí ministra vnitra Martina Peciny k zrušení rozhodnutí exministra Jana Kubiceho o propuštění policejního prezidenta Petra Lessyho ze služebního poměru u Policie ČR. Vysvětlil jsem v nich současně svůj názor na věc, na němž nemám co měnit.

Jakkoli jsem se v článcích vyjadřoval záporně k pořadům ČT 24, uznávám, že v nich odezněly také názory ve prospěch Pecinova rozhodnutí, byť zlehčované moderátory.

 

Aktualizováno Středa, 11 Prosinec 2013 09:25
Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, Advokát Íčko PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pondělí, 09 Prosinec 2013 03:16

Námět policejněprezidentského schizmatu je jako metastázující rakovina: žádný  sdělovací prostředek nechce zůstat pozadu v jeho rozmazávání.

Pronikl také do nedělní Partie TV Prima, kde se k němu vyjadřovali dva bývalí ministři vnitra, a to Ivan Langer (ODS) a Radek John (VV). Věcný a právní obsah pořadu nepřinesl proti ostatním nic nového.

A přece se Partie významně lišila od jiných svérázným vystupováním Ivana „Íčka“ Langera, který se vytahoval nad Radka Johna zdůrazňováním svého právnického vzdělání a povoláním advokáta. Podle mého soudu svému vzdělání a advokátskému stavu ale zrovna čest nedělal.

Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, K Otázkám Vymývače mozků (OVM,ČT24) z 8.12.2013 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 08 Prosinec 2013 14:57

Policejněprezidentské schizma přitahuje „vymývače mozků“ Václava Moravce jako můru plamen svíce. K jeho dalšímu rozmazávání si přizval místopředsedu Nezávislého odborového svazu policie Petra Tomka, nepochybně významného právního odborníka, a Lessyho obhájce Václava Lásku, bývalého policistu a protikorupčního aktivistu.

Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, K Otázkám Vymývače mozků (ČT 24, OVM) z 1.12.2013 PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Pondělí, 02 Prosinec 2013 02:53

V Otázkách Vymývače mozků (jinak OVM) na ČT 24 dne 1.prosince 2013 došlo k nesmírně zajímavé výměně názorů mezi „vymývačem“ Václavem Moravcem a ministrem vnitra v demisi Martinem Pecinou kvůli nároku Petra Lessyho na návrat do funkce policejního prezidenta.

Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, Ministerstvo nespravedlnosti PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 01 Prosinec 2013 01:46

Ledacos z toho, čeho jsme v současnosti svědky, jasnozřivě popsal George Orwell v románu „1984“. Mimo jiné také v jeho románové Oceánii měli ministerstva, jejichž název předstíral opak povahy jejich skutečné činnosti. Např. ministerstvo pravdy mělo spravovat informace, zábavu, šškolství a umění, ale ve skutečnosti se staralo o vymývání mozků. Podobně tomu bylo s ministerstvem míru, jemuž podléhala armáda a vojenské zásahy v zahraničí, či s  ministerstvem lásky, jež mělo mít na starosti právo a veřejný pořádek, ale ve skutečnosti vzbuzovalo v lidech hrůzu.

 

Aktualizováno Neděle, 01 Prosinec 2013 02:20
Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, Nevidoucí státní zastupitelství PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Sobota, 23 Listopad 2013 16:16

Úniky z trestních spisů jsou ohavná věc. Pokud se provalí, vedoucí státní zástupci se obvykle zapřísahají, že z jejich úřadu nic neuniklo, zcela jistě to bylo odjinud. Zpráva, že ve skutečnosti k úniku může dojít, a to tak, že dokonce za úplatu, by měla vyvolat vyšetřování s cílem odhalit pachatele.

Co by mělo být, je jedna věc, skutečnost druhá. U jednoho z pražských soudů probíhá trestní řízení s vysoce inteligentní recidivistkou H.Š., opakovaně odsuzovanou za majetkové trestné činy. V jiném, nedávno ukončeném řízení vystupovala v roli donašečky a provokatérky, nasazené bezpečnostními složkami na obžalovaného, podezřelého z pokusu o uplácení vysokého  státního úředníka. V zemi, v které stále platí lustrační zákon a uvedení jména v seznamech tajných spolupracovníků StB jeho nositele stále vylučuje ze slušné společnosti, fízlování s pomocí vícenásobné recidivistky není podle státního zastupitelství nemravné.

Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, Odhalení soudcovské svévole PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Čtvrtek, 21 Listopad 2013 00:42

V úterý 19.listopadu 2013 vyhověl 4. senát Nejvyššího soudu ČR stížnosti pro porušení zákona, kterou na základě podnětu spolku Šalamoun ze dne 2.dubna 2013  a stěžovatele Jaroslava Schindlera ze dne 8. dubna 2013 podala  paní ministryně Marie| Benešová proti rozhodnutím jihomoravských soudů, které stěžovateli nepovolily obnovu procesu.

Nejvyšší soud ČR rozhodl rozsudkem, že Okresní soud ve Znojmě porušil zákon v neprospěch stěžovatele  při projednání jeho žádosti o obnovu procesu a přikázal mu, aby ji znova projednal. Vnímám to jako předběžné potvrzení správnosti názorů na tento případ, které projevil spolek Šalamoun v podnětu ke stížnosti pro porušení zákona a v navazujících podnětech ke kárnému řízení, popř. těch, jež jsem vyložil v několika souvisejících článcích (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013072501, http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013100501; http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2013101001).

 

Aktualizováno Pátek, 22 Listopad 2013 00:45
Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, Jak zardousit Petra Lessyho PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Čtvrtek, 14 Listopad 2013 23:20

Odvolání policejního prezidenta Oldřicha Martinů a jeho nahrazení Petrem Lessym, zcela netradičně vzešlým z konkursu, bylo výsledkem tvrdého střetu mezi klikou Petra Nečase a vetřelci ze strany Věci veřejné.  Koaliční krizi se tehdy podařilo překonat díky neformální autoritě a vyjednavačskému umu prezidenta Václava Klause. Petr Nečas a jeho souputníci se ale nikdy s jmenováním Petra Lessyho nesmířili, neboť si byli vědomi, že policie v rukou nezávislého policejního prezidenta je může ohrožovat. Odchodem Radka Johna a jeho nahrazením osvědčeným autorem „Kubiceho zprávy“ ztratil Petr Lessy politické krytí a jeho pád se stal jen otázkou času (http://www.spoleksalamoun.com/view.php?cisloclanku=2011120301).

 

Aktualizováno Čtvrtek, 14 Listopad 2013 23:55
Celý článek...
 
Zdeněk Jemelík, Křivé zrcadlo stíhání Víta Bárty PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Zdeněk Jemelík   
Neděle, 03 Listopad 2013 01:30

Přísné utajování důvodů trestního stíhání předsedy Věcí veřejných Víta Bárty a plukovníka Jana Petržílka, vedoucího odboru analytiky a informatiky ÚOKFK, je čerstvou senzací, která aspoň částečně odvádí pozornost od věcí, jež jsou zcela jistě pro další vývoj země důležitější než osud obou obviněných. Pochybnost vzbuzuje hlavně policejní zájem o Víta Bártu, ač je-li co skutečným malérem, pak to je náznak odhalení závažné trestné činnosti vysokého policejního důstojníka z citlivého místa v lůně elitního policejního útvaru. Prokáže-li se jeho vina, bude to důkaz selhání bezpečnostních opatření proti pronikání nepřátelských živlů do velitelských funkcí na nejvyšším stupni policejního velení. Také trestnost jeho jednání by byla  nesporná, neboť zneužil úřední postavení a porušil služební přísahu. Jednání Víta Bárty by se možná dalo posuzovat jako neetické, ale méně závažné: jako obchodník s informacemi nakupoval hodnotné zboží tam, kde se nabízelo.

 

Aktualizováno Neděle, 03 Listopad 2013 02:05
Celý článek...
 


Strana 3 z 102